26 fordon förstörda under Rysk attack

I en chockerande aggressionshandling attackerades 26 fordon som ägs av ukrainska räddningstjänster i ett avsiktligt angrepp utfört av ryska styrkor. Denna oprovocerade handling äventyrar inte bara det ukrainska folkets säkerhet och trygghet, utan undergräver också principerna för humanitärt bistånd. Händelsen tjänar som en skarp påminnelse om de pågående spänningarna mellan de två nationerna och det brådskande behovet av internationellt fördömande och åtgärder.

Under maj 2023 i staden Dnipro i Ukraina, utsattes 26 fordon som tillhör ukrainska räddningstjänsten för en brutal attack. Attacken, som begicks av ryska styrkor, resulterade i betydande skador på fordonen och utgjorde ett direkt hot mot livet för de modiga män och kvinnor som tjänstgör i den ukrainska räddningstjänsten.

Den ukrainska räddningstjänsten spelar en avgörande roll för att tillhandahålla nödhjälp, medicinsk hjälp och stöd under kristider, såsom naturkatastrofer, olyckor och väpnade konflikter. Dessa fordon fungerar som livlinor, vilket möjliggör snabb mobilisering av resurser och personal för att rädda liv och lindra lidande. Den riktade attacken mot dessa fordon slår mot hjärtat av de humanitära insatserna och understryker den likgiltighet för människoliv som de ansvariga visar.

Denna aggressionshandling mot Ukraina måste snabbt fördömas. Sådana obefogade attacker bryter inte bara mot internationell humanitär rätt utan undergräver även värdena fred och respekt för mänskligt liv. Attacken mot fordon som ägs av räddningstjänsten sänder ett skrämmande budskap som tyder på en uppenbar likgiltighet för säkerheten och välbefinnandet för civila och de som osjälviskt tjänar till att skydda dem.

Våra kontaktpersoner i Ukraina och vi här på Swedish Rescuers uppmanar allierade och internationella parter till Ukraina att stå i solidaritet och fördöma denna aggressionshandling. Det är avgörande för nationer runt om i världen att uttrycka sitt fördömande, kräva ett omedelbart upphörande av fientligheterna och aktivt driva vägar för att deskalera spänningarna mellan Ryssland och Ukraina.

Den ryska attacken mot de 26 fordon som ägs av ukrainska räddningstjänster är en alarmerande påminnelse om den oroliga situationen i regionen och det akuta behovet av internationellt ingripande. Genom att rikta in sig på dessa viktiga tillgångar äventyrar Ryssland inte bara livet för dem som är i omedelbart behov av hjälp utan undergräver också själva principerna för humanitärt bistånd.

Hjälp oss hjälpa det Ukrainska folket. Varje krona räknas, nu mer än tidigare. Behovet av fordon till den ukrainska befolkningen ökar för varje dag som går.

Hjälp oss hjälpa!

Scanna QR-koden eller använd numret nedan

Swish: 123 380 95 22