Stor leverans mottagen

Leverans mottagen i Ukraina

20 November 2023 meddelades vi via Facebook att vår stora leverans med brandmansskyddskläder, räddningsutrustning och två operativa bilar hade nått Ukraina.

Vi är så tacksamma för allt stöd och bidrag som gör det möjligt för oss att hjälpa till.

 

 
Översättning av mottagarens facebook inlägg:
Igår förbättrade den materiella och tekniska basen för regionens dsns-enheter tack vare stöd från den icke-statliga organisationen “Swedish Rescuers” ⬇️
Fått in två operativa bilar, brandmansskyddskläder och räddningsutrustning.
Д🏻 🫱🏼 Tack samarbetspartners för ert fortsatta stöd! Tillsammans till seger!
 

Vill du hjälpa oss hjälpa?

Scanna QR-koden eller använd numret för att skänka en donation.

           Swish: 123 380 95 22